Víceúčelové sportovní hřiště

 

Nové hřiště v provozu

 

Konečně nám to vyšlo. Po každoročních prosbách o rekonstrukci stávajícího asfaltového hřiště v prostorách sportovního areálu v Pustovětech se konečně ledy pohnuly. Na obci správně usoudili, že na tomto asfaltovém hřišti se už žádný sport provozovat prostě nedá a místní areál jenom hyzdí. Požádali tedy kraj o dotaci na výstavbu víceúčelového sportovního hřiště. Všechno to klaplo na jedničku a stavba nového hřiště na tenis, nohejbal, volejbal, malou kopanou, basketbal a další sporty započala na podzim minulého roku 2011. Ke spokojenosti všem sportovcům, kteří mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu, bylo hřiště oficiálně otevřeno v pátek 22.6. 2012 v 16:00 hod.

 

31032012921

 

Pro TJ Sokol Pustověty to bude vděčný prostor pro zimní přípravy, když je travnaté hřiště po oblevě. Využití si hřiště najde i při letních akcích jako je každoroční míčový sedmiboj, fotbalový a nohejbalový turnaj. Uplatnění si určitě najde i u cykloturistů, kteří brázdí místní cyklostezku mezi Rakovníkem a Křivoklátem. Myslím si, že tato stavba vytáhne nejednoho človíčka od každodenního stresu, od počítačových her a dalších negativních vlivů působících na jeho zdraví.

 

Přejeme nám všem v obci, aby nás sportovní areál ještě více spojoval a stmeloval.

 

 

 

Rezervace hřiště

 

Hřiště může bezplatně využívat široká veřejnost, není určeno pouze pro místní občany Pustovět. Rezervace se provádí v hospodě Na ostrově na telefonním čísle 732 582 414. K dispozici je veškeré vybavení pro tenis, volejbal, nohejbal a malou kopanou.

 

Hřiště si važme a dodržujme provozní řád.

  

26042012958

 

 

 

Provozní řád víceúčelového hřiště

 

Vlastník víceúčelového hřiště

Víceúčelové hřiště (dále jen hřiště) je majetkem Obce Pustověty. Provozovatelem hřiště je Obec Pustověty.

 

Odpovědnost za hřiště

Za hřiště zodpovídá provozovatel, kterým je majitel hřiště Obec Pustověty.

 

Provozní doba

Provoz hřiště je celoroční v závislosti na klimatických podmínkách. V případě nepříznivého počasí má provozovatel právo provoz hřiště omezit, nebo hřiště zcela uzavřít.

 

200620121181

 

Užívání hřiště

Hřiště má sloužit k aktivnímu odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin. Je určeno k míčovým hrám odpovídajícím povrchu hřiště (EPDM) a lajnování. Hřiště bude otevřeno po předběžné domluvě se správcem hřiště v „Pohostinství Na Ostrově", nebo po rezervaci na telefonním čísle „732 582 414", v nočních hodinách je uzavřeno.

Přístup na hřiště bude umožněn jen osobám, které splňují požadavky dané tímto řádem, provozují odpovídající druh sportu a dbají upozornění a pokynů provozovatele.

Na hřišti je zakázáno pobývání dětí bez dohledu dospělé osoby (např. rodič, trenér, učitel apod.).

V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z prostoru za oplocením.

Hřiště užívají zájemci v tomto pořadí:
- pravidelní zájemci (obecní organizované skupiny, Sokol Pustověty)
- ostatní zájemci

 

Vybavení hřiště

Součástí hřiště je následující vybavení:
- branky na minikopanou, sloupky na volejbal se sítí, sloupky na tenis se sítí, basketbalová konstrukce. Toto vybavení mohou uživatelé hřiště využívat. Nebudou půjčovány míče a další sportovní potřeby (tenisové rakety, míčky apod.),
- s vybavením hřiště smějí manipulovat pouze osoby starší 18-ti let.

 

Povinnost uživatele

Každý uživatel je povinen udržovat pořádek a čistotu. Každý uživatel zodpovídá za škody způsobené jím samým či osobami, které spolu s ním hřiště užívají
a které vzniknou v době jeho užívání. Všechny sportovní aktivity koná uživatel s vědomím plné vlastní odpovědnosti. Každý uživatel je povinen po skončení sportovní aktivity hřiště uklidit a zamést!
V případě zjištění jakékoli závady na hřišti, popř. v nejbližším okolí, je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit provozovateli hřiště, popř. na Úřad obce Pustověty.

 

Na hřišti je zakázáno
1. Vstupovat na hřiště v nevhodné obuvi (kopačky s kolíky, obuv s podpatkem, tretry), resp. znečištěné obuvi. Povoleny jsou lisované kopačky, turfy, gumotextilové kopačky, sálová obuv.
2. Manipulovat na hřišti s hokejkami, golfovými holemi a dalším náčiním, které by mohlo narušit jeho povrch.
3. Odhazovat odpadky mimo místa k tomuto účelu zřízená.
4. Vstupovat a pobývat na hřišti s ostrými a skleněnými předměty.
5. Věšet se na zařízení hřiště, popř. ho jinak zatěžovat (zejména se to týká břevna branky, tyčí branek a sloupků volejbalu).
6. Přemísťovat jakékoliv vybavení mimo hřiště bez souhlasu provozovatele.
7. Věšet se nebo šplhat na oplocení hřiště.
8. Vstupovat na hřiště se zvířaty.
9. Jezdit na ploše hřiště na kole, koloběžce, kolečkových bruslích nebo jiných dopravních prostředcích.
10. Konzumovat na hřišti slazené nápoje (cola, sprite, fanta atd.) a potraviny.
11. Vstupovat a pobývat na hřišti s alkoholickými nápoji.
12. Kouřit nebo manipulovat na hřišti s otevřeným ohněm.
13. Vstupovat se žvýkačkou, plivat nebo jiným způsobem znečišťovat plochu.
14. Používat branky bez zajištění.

 

Další ustanovení
Užívání sportoviště je na vlastní nebezpečí. Vlastník ani správce hřiště nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé na hřišti a to i v případě použití poškozeného nebo nevhodně použitého zařízení hřiště.
Vlastník ani správce hřiště nenese odpovědnost za škodu vzniklou na soukromých věcech uživatelů, ani za ztrátu odložených věcí.
Pokud uživatel hřiště nedodržuje tento provozní řád, je provozovatel, popř. majitel, oprávněn jej ze hřiště vykázat.

 

  

 

 

PŘÍŠTÍ ZÁPAS

 

So 20.8. 2022 v 17:00 hod

mistrovské utkání

 

Sp. Lužná logo_sokol_50 Pustověty

NAROZENINY SLAVÍ

Kučera Ondra

Elznic Tomáš

Šnobl Dušan


JSME NA FACEBOOKU

- výsledky hned po zápase

- aktuální ohlasy, názory

- zprávy z klubu

- komentáře a fotografie

 

to vše najdete na našem facebooku.

 

Staňte se našimi fanoušky!

Rodinná firma PATERA byla založena v roce 1993. Již od svého počátku se zabýváme prodejem a servisem zahradní, lesní a malé komunální techniky.
Pustověty
Kovovýroba Šperl, vrata, brány, rolety, žaluzie LOMAX
ROSTLINNÉ komodity, PESTICIDY, OSIVA, HNOJIVA, PRODEJNY hospodářských potřeb
CENTRUM MÍCHÁNÍ BAREV, ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, PŮJČOVNA NÁŘADÍ
Firma Froněk, spol. s r.o. je soukromá česká stavební společnost střední velikosti, která se zabývá výstavbou pozemních komunikací, těžbou kamene, jeho zpracováním na drcené kamenivo a výrobou směsí kameniva obalených asfaltem (asfaltové směsi). Na českém trhu působí již od roku 1993 a to převážně v regionech středních, západních a severních Čech.
Herold Řeznické Potřeby