Historie obce Pustověty 

 

Obec byla založena r. 1378, kdy byl postaven první manský dvůr na místě, kde se nyní nachází č.p. 9. V okolí však lidé žili již dříve, v okolních lesích pálili uhlíři dřevěné uhlí. V období let 999 - 1002 za vlády Boleslava III. (Ryšavého) byl v místech současné obce Velký rybník, který sloužil ke splavování dřeva od Doupna až po Berounku. V r.1532 byla však hráz protržena povodní a na opravu již nebyli peníze. Dodnes je možno pod vsí vidět část hrázky. Dole pod hrází se nacházely železné hutě. V roce 1555 byl v obci 1 sedlák a 3 chalupníci, v dobách 30 ti leté války byla obec zcela opuštěná.

 

pustovety 3

 

Postupně se však život do obce vracel a obec se rozvíjela do dnešní podoby. Přispěla k tomu i stavba trati Rakovník - Protivín, která byla postavena během dvou let. Povolení ke stavbě bylo vydáno 30. 4. 1874. Stavbu realizoval podnikatel Jan Muzika a spol. za příspěvek vlády ve výši 18 mil zl. Trať byla slavnostně dokončena 30. 4. 1876.

 

pustovety 4

 

K rozvoji obce přispěl i p. Josef Hejda, který v r. 1850 postavil v obci mlýn (budova vedle Obecního úřadu). Náhon ke mlýnu vedl v místech, kde je nyní vedena cyklotrasa Rakovník - Křivoklát. Proto i název místního pohostinství Na chobotě nebo Na ostrově je z dob, kdy byl obklopen z jedné strany Rakovnickým potokem a z druhé náhonem ke mlýnu. V r. 1950 musel však mlýn ustoupit velkomlýnu v Čisté, a tak jako mnoho dalších v okolí, byl uzavřen a náhon zasypán.

 

pustovety 2

 

V r. 1884 byla v Pustovětech postavena jednotřídní škola. V roce 1884 navštěvovalo školu 65 dětí (32 chlapců a 33 děvčat), prvním učitelem byl p. Antonín Šnobl. Ve škole se učilo až do r. 1975, kdy byla škola zavřena pro malý počet žáků. Obecní knihovna byla založena v r. 1930. V současné době je umístěna v budově OÚ.

 

23. 2. 1896 byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Pustovětech. Ten v roce 1931 postavil pomník padlým hrdinů I. světové války, z obce zahynulo 15 mužů.

 

pustovety0

 

V r. 1974 bylo postaveno místními občany fotbalové hřiště. Na stavbě byly odpracovány stovky dobrovolných hodin mladými sportovci, kteří v tomtéž roce založili TJ Pustověty.

 

V současné době se v obci nachází pohostinství a prodejna Smíšeného zboží. Součástí obce jsou i samoty na Mičích a Kolonie, kde jsou v současné době vybudovány penziony, dále je to hájovna na Marvanech a dva strážní domky, včetně zastávky v Lašovicích (trať Rakovník - Beroun).

 

 

Zdroj : školní kroniky, obecní kroniky a zápisky pana Maršála.

 

 

 

PŘÍŠTÍ ZÁPAS

 

So 20.8. 2022 v 17:00 hod

mistrovské utkání

 

Sp. Lužná logo_sokol_50 Pustověty

NAROZENINY SLAVÍ

Kučera Ondra

Elznic Tomáš

Šnobl Dušan


JSME NA FACEBOOKU

- výsledky hned po zápase

- aktuální ohlasy, názory

- zprávy z klubu

- komentáře a fotografie

 

to vše najdete na našem facebooku.

 

Staňte se našimi fanoušky!

Rodinná firma PATERA byla založena v roce 1993. Již od svého počátku se zabýváme prodejem a servisem zahradní, lesní a malé komunální techniky.
Pustověty
Kovovýroba Šperl, vrata, brány, rolety, žaluzie LOMAX
ROSTLINNÉ komodity, PESTICIDY, OSIVA, HNOJIVA, PRODEJNY hospodářských potřeb
CENTRUM MÍCHÁNÍ BAREV, ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY, PŮJČOVNA NÁŘADÍ
Firma Froněk, spol. s r.o. je soukromá česká stavební společnost střední velikosti, která se zabývá výstavbou pozemních komunikací, těžbou kamene, jeho zpracováním na drcené kamenivo a výrobou směsí kameniva obalených asfaltem (asfaltové směsi). Na českém trhu působí již od roku 1993 a to převážně v regionech středních, západních a severních Čech.
Herold Řeznické Potřeby